fbpx

Trandisciplinary

Pembelajaran berteraskan Tauhid dan bersepadu sepenuhnya.
Kurikulum kami bermatlamat untuk membangunkan kebijaksanaan hati, intelektual, kerohanian, sosio-emosi, fizikal dan daya-juang.

Kami berusaha untuk mencapai keseimbangan di antara konsep pembelajaran menerusi permainan, pengalaman rohani dan pembelajaran subjek akademik.

Transdisciplinary Themes berdasarkan Surah Al-Fatihah.

Subjek Teras:

  1. Little ‘Abd loves Allah
  2. Little ‘Abd loves Al Quran
  3. Little ‘Abd loves All Prophets

Subjek Sokongan:

  1. Scientist ‘Abd
  2. Genius ‘Abd
  3. Talented ‘Abd

Buku Kurikulum

Manual Guru

Menggabung jalin kurikulum standard pra-sekolah kebangsaan dengan `Little `Abd Programme.

Tema Al-Fatihah

Kami membentuk dan mengaplikasikan kurikulum berdasarkan pengajaran yang terdapat
dalam Surah Al-Fatihah.

theme-LAP